Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na „Kompleksową obsługę i stały nadzór jednostek organizacyjnych Gminy Toszek w zakresie BHP i PPOŻ”

PDFZawiadomienie o wyborze BHP i PPOŻ

PDFOdpowiedzi na zapytania

PDFZapytanie ofertowe

ODTZał. nr 1 Formularz ofertowy

ODTZał. nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania

ODTZał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji

ODTzał. nr 4 Klauzula informacyjna RODO

 

Wersja XML