Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na "Kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych Gminy Toszek"

PDFZawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFZapytanie ofertowe

ODTZał. nr 1 Formularz ofertowy

ODTZał. nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania

ODTZał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji

ODTZał. nr 4 Klauzula RODO

Wersja XML