Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.05.2013 r. godz. 8:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF23.04.2013 r. – wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wersja XML