Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza 0050.23.2020

PDFZał. 1 Projekt uchwały

DOCXZał. 2 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I OPINII

DOCXZał. 3 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I PROPOZYCJI ROZWIĄZAŃ

PDFProtokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Wersja XML