Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacja społeczna projektu uchwały w sprawie:

PDFZarządzenie nr 0050.52.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25.02.2020 r.

PDFProjekt uchwały wraz z uzasadnieniem

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.52.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25.02.2020 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.52.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25.02.2020 r.

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wersja XML