Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocji lokalnych produktów poprzez zakup 25 domków wystawienniczych na potrzebę realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego

PDFZapytanie cenowe

DOCFormularz oferty

PDFSzkic budki wystawienniczej

PDFProtokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty

Wersja XML