Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek
  Data modyfikacji: 26-01-2022 13:43
 2. Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
  Data modyfikacji: 26-01-2022 13:42
 3. Ciochowice
  Data modyfikacji: 26-01-2022 09:22
 4. Burmistrz Toszka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku"
  Data modyfikacji: 26-01-2022 09:18
 5. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu
  Data modyfikacji: 25-01-2022 14:48
 6. Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy
  Data modyfikacji: 25-01-2022 14:47
 7. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Data modyfikacji: 25-01-2022 14:39
 8. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Data modyfikacji: 25-01-2022 14:37
 9. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku
  Data modyfikacji: 25-01-2022 14:36
 10. 2022
  Data modyfikacji: 25-01-2022 14:12
Wersja XML