Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych na terenie Gminy Toszek w wyborach Prezydenta

Zgodnie z decyzją Szefowej Krajowego Biura Wyborczego, ze względu na szczególną sytuację w tegorocznych  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., dopuszczalne jest zamieszczenie prezentacji szkoleniowych dla członków obwodowych komisji wyborczych na stronach internetowych poszczególnych gmin, z zastrzeżeniem, iż stanowią one wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej. 

W związku z powyższym poniżej znajdują się pliki szkoleniowe oraz przedmiotowe wytyczne.

PDFWytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych - wiążące dla członków komisji

PPTPrezentacja szkoleniowa dla członków Obwoowych Komsiji Wyborczych

PPTPrezentacja szkoleniowa nr 2 dla członków Obwoowych Komsiji Wyborczych - kwalifikacja wazności glosów

PDFWzór protokołu głosowania (protokoł szkoleniowy)

 

Wersja XML