Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na: dowóz dzieci z terenu miasta i Gminy Toszek do Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz dowóz uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

ODTzał. nr 1 Formularz ofertowy

ODTzał. nr 2 Wykaz osób

ODTzał. nr 3 Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji

ODTzał. nr 4 Formularz ofertowy Dzierżawcy

DOCzał. nr 5 umowa dzierżawy

PDFZapytanie ofertowe

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML