Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną dla Gminy Toszek w ramach realizacji projektu

Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
wspomagającego zarządzanie w administracji oraz zwiększającego dostępność
usług świadczonych drogą elektroniczną dla Gminy Toszek w ramach realizacji projektu pn.:
  Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Termin składania ofert: 26.08.2013 r. godz. 9:00
 
PDFOgłoszenie o zamówieniu
 
ZIPSIWZ wraz z załącznikami
 
PDF23.07.2013 r. – wyjaśnienia treści SIWZ
 
PDF02.08.2013 r. – wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
 
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wersja XML