Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie polowań zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego “ Bór – Katowice” informuje, że w sezonie łowieckim 2020/2021 zostały zaplanowane polowania zbiorowe na dzierżawionych obwodach łowieckich nr 104 i 84,  zgodnie z załączonym planem.

PDFplan polowan BOR KATOWICE.pdf

Wersja XML