Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) w ramach realizacji projektu

Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) w ramach realizacji projektu pn.: „Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2013 r. godz. 9:00

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF01.08.2013 r. – wyjaśnienia treści SIWZ

PDF05.08.2013 r. – wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

PDF07.08.2013 r. – wyjaśnienia treści SIWZ

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania I

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania II

 

Wersja XML