Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu

PDFZarządzenie nr 120.17.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.73.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.16.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.14.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł

PDFZarządzenie nr 120.13.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFZarządzenie nr 120.12.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.11.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu wyboru instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

PDFZarządzenie nr 120.10.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.9.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.55.2016 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającego Zarządzenie nr 69/2009 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 120.8.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.7.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.5.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek"

PDFZarządzenie nr 120.3.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.2.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych

PDFZarządzenie nr 120.1.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

Wersja XML