Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Dostawa sprzętu informatycznego (infrastruktury serwerowo-sieciowej) – sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn.: "Wirtu@lny Urząd - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.10.2013 r. godz. 9:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF07.10.2013 r. – wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML