Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Toszek

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Toszek

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.10.2013 r. godz. 9:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania I-V

Wersja XML