Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie budowy rynny odprowadzającej wodę opadową z ul. Podwale w Toszku


Dane podmiotu składającego petycję zanomizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Data złożenia petycji: 30.07.2021 r.

Planowany termin rozpatrzenia petycji: 30.10.2021 r.

JPEGPetycja w sprawie budowy rynny odprowadzającej wodę opadową z ulicy Podwale w Toszku.jpeg

 

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Wersja XML