Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Toszek

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.12.2013 r. godz. 9:00

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF29.11.2013 r. – wyjaśnienia treści SIWZ

PDF02.12.2013 r. – wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wersja XML