Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie polowań zbiorowych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP "Gajdowe"

Nadleśnictwo Rudziniec  informuje, iż w okresie od 01.10.2021r. do 31.01.2022r. na terenie zarządzanego OHZ PL "Gajdowe" przeprowadzone zostaną polowania zbiorowe. Polowania odbędą się w godzinach 7.00 do 17.30. Do opolowania uwzględnia się wszystkie kompleksy leśne znajdujące się w zasięgu obwodów łowieckich wchodzących w skład zarządzanego OHZ-tu Pl: obwód nr 85 i obwód nr 107 

PDFNadlesnictwo Rudziniec.pdf

JPEGObwód łowiecki 107 - podział gminy.jpeg

JPEGObwód łowiecki 85 - podział gminy.jpeg
 

Wersja XML