Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie

PDFZarządzenie nr 0050.247.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2021 r

PDFProjekt uchwały wraz z uzasadnieniem

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii – załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.247.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 października2021 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.247.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2021 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek
 

Wersja XML