Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 października 2021 r.

PDFWyniki głosowania - w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

PDFWyniki głosowania - w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/378/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na przygotowanie projektu na budowę chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie.

PDFWyniki głosowania - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek.

PDFwyniki głosowania - w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek.

PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021.

PDFWyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek.
 

Wersja XML