Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

DOCXWzór oferty na realizację zadania pożytku publicznego – otwarty konkurs ofert

PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego - otwarty konkurs ofert

PDFWzór uproszczonej oferty z realizacji zadania publicznego - tzw. małe granty

PDFWzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego - tzw. małe granty

PDFKlauzula informacyjna RODO - pożytek publiczny
 

Wersja XML