Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2021 r.

PDFwyniki głosowania - w sprawie przekazania petycji z dnia 6 grudnia 2021 r według właściwości
PDFwyniki głosowania - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027;
PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021
PDFwyniki głosowania - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2022;
PDFwyniki głosowania - w sprawie wniesionej przez Burmistrza Toszka autopoprawki dotyczącej zmian w załączniki nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek;
PDFwyniki głosowania - w sprawie wniesionej przez Burmistrza Toszka autopoprawki dotyczącej zmian w załączniku nr 2 poz. 1.3.1.2 w przedsięwzięciu pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek" do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek;
PDFwyniki głosowania - w sprawie wniesionej przez Burmistrza Toszka autopoprawki dotyczącej zmian w załączniku nr 2 poz. 1.3.1.4 w przedsięwzięciu pn.: "Dofinansowanie dla pod,miotu prowadzącego żłobek w Toszku" do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek;
PDFwyniki głosowania - w sprawie wniesionej przez Burmistrza Toszka autopoprawki dotyczącej dodania w zał. nr 2 w pkt 1.3.1 ppkt. 1.3.1.6 pod nazwą "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Toszek" do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek;
PDFwyniki głosowania - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek
 

Wersja XML