Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Piastowskiej 3 w Toszku.

PDFPetycja w sprawie oświetlenia przy ul. Piastowskiej 3

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
 


Dane podmiotu składającego petycję zanonimizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Data złożenia petycji: 01.12.2021

Planowany termin rozpatrzenia petycji: 01.03.2022

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Monika Kaźmierczak-Cąpała

 

Wersja XML