Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.6.2022 z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024”

PDFProjekt uchwały sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024”

DOCXFormularz zgłaszania uwag i opinii o projekcie uchwały.

DOCXFormularz zgłaszania uwag i propozycji o projekcie uchwały.

PDFProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu bu- dowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021- 2024”
 

Wersja XML