Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza - rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.338.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050.57.2014 r. z dnia 11.03.2014 r. w sprawie: zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.337.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.336.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania, drogą spisu z natury

PDFZarządzenie Nr 0050.335.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014- 2025

PDFZarządzenie Nr 0050.334.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.333.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.332.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w roku 2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.331a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.330.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 0050.329.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.328.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.327.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.326.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.325.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.324.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.323.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy o 6 godzin w okresie rozliczeniowym październik - grudzień 2014 r. w związku z decyzją o skróconym czasie pracy w dniu 24 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014 r. w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r

PDFZarządzenie Nr 0050.322.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.321.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.320.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 

PDFZarządzenie Nr 0050.319.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.318.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.316.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.315.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

PDFZarządzenie Nr 0050.314.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.313.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.312.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych

PDFZarządzenie Nr 0050.311.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.309.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.308.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie:ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.307.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.306.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.305a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. uchylające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.53.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia wartości ekwiwalentów pieniężnych przysługujących z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz prania odzieży roboczej

PDFZarządzenie Nr 0050.305.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: Zarządzenie Burmistrza Toszka 224/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.304.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.303.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.302.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.301.2014 Burmistrz Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.300.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.299.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.296.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin aptek

PDFZarządzenie Nr 0050.295.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.294.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.293.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.291.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.290.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.286.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.285.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025 i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2015

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.280.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.278.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

PDFZarządzenie Nr 0050.277.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 

PDFZarządzenie Nr 0050.276.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.274.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2014 r. zmieniające zarządzenie Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.214.2014 r. z dnia 02.09.2014 r w sprawie: powołania Komisji przetargowej do sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego- samochodu pożarniczego marki Star model 244 o numerze rejestracyjnym SGL 20UY.

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.267.2014 Burmistrz Toszka z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.266.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr 0050.265.2014 Burmistrz Toszka z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.264.2014 Burmistrz Toszka z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.263.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.262.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.261.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.260.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.214.2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego – samochodu pożarniczego marki Star model 244 o numerze rejestracyjnym SGL 20UY

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.55.2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.254.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

PDFZarządzenie Nr 0050.253.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia “Planu operacyjno-technicznego ochrony przed powodzią dla Gminy Toszek”

PDFZarządzenie Nr 0050.252.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.251.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFZarządzenie Nr 0050.250.2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.249.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.248.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: oddania w użyczenie – Stowarzyszeniu Miłośników Koni “Hubertus” – nieruchomości gruntowej położonej w Toszku o nr działki nr 284/34 do użytkowania

PDFZarządzenie Nr 0050.246.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2014 r. w sprawie: przeniesienia własności zajętych działek za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących przedmiotem przeniesienia prawa własności

PDFZarządzenie Nr 0050.245.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2014 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.244.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.243.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.242.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.241.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.240.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.239.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2014 r. zmieniające w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.238.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie : ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.237.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.236.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.235.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.234.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr 0050.233A.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.233.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.232.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.231.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.230.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.228.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.227.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.225.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.224.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.223.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.222.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.221.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym w roku 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.220.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.218.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.217.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.165.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

PDFZarządzenie Nr 0050.215.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego - samochodu pożarniczego marki Star model 244 o numerze rejestracyjnym SGL 20UY

PDFZarządzenie Nr 0050.213A.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.213.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.212.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.211.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.210.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1.09.2014 r do 31.12.2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku.

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

PDFZarządzenie Nr 0050.201.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w miesiącu wrześniu 2014 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w ramach udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - “Wyprawka szkolna”.

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 0050.196A.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.196.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bateriom meningokokowym w roku 2014”

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku do zaciągnięcia zobowiązania związanego z organizacją uczniów do szkół

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.185.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek nieruchomości zajętej pod drogę.

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie: otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.182a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025

PDFZarządzenie Nr 0050.182b.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 września 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: przeniesienia własności zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem przeniesienia prawa własności

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 224/2011 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego 2 w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Zakładowej Komisji Socjalnej

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko Urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.164.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2013-2032”

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.159a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: powierzenia Spółdzielni Socjalnej”Wsparcie Na Start” wykonania zadań własnych Gminy Toszek w zakresie gospodarki komunalnej

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.83.2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie: przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Jakubowi Janiak – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji zabezpieczenia obiektu, dokumentów i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o pozbawieniu ul. Ludowej w Toszku kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2014/2015

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów, dokarmiania kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami kontroli

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia Pani Bogusławy Konopka – Głównego Specjalisty – Koordynatora Sekcji Analiz i Realizacji Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia Pana Jakuba Janiaka – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.55.2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia struktur obrony cywilnej pt. “Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek przeciwpożarowej w przypadku katastrofy przemysłowej na przykładzie pożaru tartaku “Modrzew” w Kotulinie”

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na niezabudowanej nieruchomości nr 98/79 k.m 10 obręb Toszek o pow. 0,0305 ha stanowiącej własność pani Stefanii Kwaśniok

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie:zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Pniowie

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie:zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2010 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Toszek dla celów głosowania korespondencyjnego

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Toszku sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2014 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: powierzenia obowiązków Głównego Księgowego jednostki sektora finansów publicznych

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2014 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w miesiącu maju i czerwcu 2014 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym kwiecień - czerwiec 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek w roku 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2013 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomość położoną w Boguszycach przy ul.Ujazdowskiej będącą własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.62.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko Urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.”Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2014 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w uchwale Nr XXXVII/235/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek działających na terenie Powiatu Gliwickiego

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2014 z dnia 13 marca 2014 r. Burmistrza Toszka w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.47.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: harmonogramu przekazywania w roku 2014 do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku dokumentacji wytworzonej w komórkach organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku Regulaminu Kontroli Wewnętrznej

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury zarządzania ryzykiem

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: wskazania referatów wiodących w Urzędzie Miejskim w Toszku do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.27.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2014 Burmistrz Toszka z dnia 4 lutego 2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2014 Burmistrz Toszka z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2014 Burmistrz Toszka z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2014 Burmistrz Toszka z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2014 Burmistrz Toszka z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynie

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyboru Prezesa Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie na starcie"

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.272.2013r.z dnia 29.08.2013 w sprawie : przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.269.2013r.z dnia 29.08.2013 w sprawie : przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2014 r.

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania i kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości położonych w Boguszycach przy ulicy Ujazdowskiej i w Paczynie przy ulicy Wiejskiej będących własnością Gminy Toszek

Wersja XML