Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2022 r.

PDFwyniki głosowania – w sprawie dodania w pkt VI ppkt 2a o treści: " w sprawie przekazania petycji z dnia 12 stycznia 2022 r. według właściwości" (druk nr 495/2022)

PDFwyniki głosowania – w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2022

PDFwyniki głosowania – w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2021 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2022

PDFwyniki głosowania – w sprawie przekazania petycji z dnia 12 stycznia 2022 r. według właściwości

PDFwyniki głosowania – w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku

PDFwyniki głosowania – w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

PDFwyniki głosowania – w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 211 obręb Toszek, o powierzchni 0,0172 ha, km.8, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00080270/4 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwynik głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oznaczonej numerem działki 287/95 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0400 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 22, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0130 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/0 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 13, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0720 ha, km.10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwynik głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 410/130 obręb Kotulin, o powierzchni 0,0704 ha, km.21, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00137534/8 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 150, 151, 152 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działki 17 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 221/108, o powierzchni 0,0638 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00117292/3 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 230/57, o powierzchni 0,0801 ha, km.2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107999/6 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 230/57, o powierzchni 0,0801 ha, km.2, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00107999/6 stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania – w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024”

PDFwyniki głosowania – w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFwyniki głosowania – w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek
 

 

 

Wersja XML