Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFZarządzenie nr 0050.51.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. ,

PDFProjekt uchwały z załącznikami wraz z uzasadnieniem

PDFformularz zgłaszania uwag i opinii – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.51.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

PDFformularz zgłaszania uwag i opinii – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.51.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych.

PDFProtokół wzór deklaracji

Wersja XML