Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFZarządzenie nr 0050.52.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r.

PDFProjekt uchwały wraz z uzasadnieniem

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0050.52.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 0050.52.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych

PDFProtokół metoda opłaty

 

Wersja XML