Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i remont instalacji hydrantowej dla budynku bramnego i budynku stajni na zamku w Toszku

PDFZapytanie ofertowe

DOCOferta wykonawcy

PDFPrzedmiar robót

PDFPozwolenie na budowę

PDFPozwolenie WKZ na prace przy zabytku

PDFEkspertyza techniczna

PDFKlauzula informacyjna RODO

PDFProtokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego
 

Projekt budowlany:

PDFA.01 Lokalizacja inwestycji
PDFA.02 Budynek Stajni - inwentaryzacja i zakres robót
PDFA.03 Budynek Bramny - inwentaryzacja i zakres robót
PDFA.04 Budynek Bramny - inwentaryzacja i zakres robót
PDFA.05 Budynek Bramny - inwentaryzacja i zakres robót
PDFA.06 Budynek Bramny - projekt
PDFA.07 Szczegół zabudowy szafki hydrantowej podtynkowej
PDFA.08 Szczegół wykonania nadproża drzwi do pom. technicznego w ścianie REI120
PDFA.09 Zestawienie stolarki
PDFA.10 Opis techniczny
PDFIS.01_PLAN SYTUACYJNY_instal. wody
PDFIS.02_RZUTY_instal.wody bud. bramny
PDFIS.03_RZUTY_instal.wody bud.stajni
PDFIS.04_SCHEMAT_instalacja wody
PDFIS.05_ Opis techniczny - instalacje sanitarne
PDFIS.06_ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 

Wersja XML