Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XLII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 maja 2022 r.

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmiany kolejności punktów w porządku obrad poprzez przeniesienie pkt V "Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym " po pkt VI "Podjęcie uchwał (...)" jako pkt VIa

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmiany brzmienia w pkt VI ppkt 6) na: rozpatrzenie skargi z dnia 9 maja 2022 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFwyniki głosowania - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 49/4 obręb Kotulin, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania - w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0400ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 9, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

PDFwyniki głosowania - w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026

PDFwyniki głosowania - w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 maja 2022 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFwyniki głosowania - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek
 

Wersja XML