Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2014

Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Toszek w roku 2014

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.03.2014 r. godz. 9:00

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML