Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych w ramach realizacji projektu pn.: “Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych
w ramach realizacji projektu pn.:
“Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek”
 
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
 
Termin składania ofert: 25.03.2014 r. godz. 9:00
 
PDFOgłoszenie o zamówieniu
 
ZIPSIWZ wraz z załącznikami
 
PDF20.03.2014 r. - wyjaśnienia treści SIWZ
 
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Wersja XML