Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Toszek w ramach realizacji projektu pn.:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Toszek w ramach realizacji projektu pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz
z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych
w budynkach Szkoły Podstawowej w Paczynie i Przedszkola w Toszku”
 
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24.02.2015 r. godz. 9:00

 

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF17.02.2015 r. – wyjaśnienia i zmiana SIWZ oraz informacja o terminie składania ofert

PDFInformacja o wyborzej najkorzystniejszej oferty

Wersja XML