Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Paczynie - Wrzosy

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Paczynie - Wrzosy

 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 31.07.2015 r. godz. 9:00
 
PDFOgłoszenie o zamówieniu
ZIPSIWZ wraz z załącznikami
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wersja XML