Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

Przebudowa lokalu biurowego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.09.2016 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF12.02.2016 r. – Zmiana treści SIWZ

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania

Wersja XML