Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek – ul. G. Morcinka w Toszku i ul. Parkowej w Pniowie

Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek –
ul. G. Morcinka w Toszku i ul. Parkowej w Pniowie

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.10.2016 r. godz. 10:00

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 
Wersja XML