Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Toszek

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16.02.2012 r. godz. 12:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
ZIPSIWZ wraz z załącznikami
PDF03.02.2012 r. wyjaśnienia treści SIWZ
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML