Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Eko Toszek – Budowa fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Toszek

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.07.2017 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

7ZSIWZ wraz z załącznikami

PDF28.06.2017 r. – wyjaśnienia treści SIWZ

 
Wersja XML