Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu Gminy Toszek

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.11.2017 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (31.10.2017)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.11.2017)

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

ZIP26.10.2017 r. – Uzupełnienie treści SIWZ

PDF31.10.2017 r. - Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

PDF02.11.2017 r. – Zmiana treści SIWZ

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML