Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych

Obsługa bankowa budżetu Gminy Toszek i jej jednostek organizacyjnych

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.12.2017 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDF04.12.2017 r. – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

PDF06.12.2017 r. – Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML