Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za 2018 r.
PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za III kwartał 2018 r.
PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za II kwartał 2018 r.
PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Toszek za I kwartał 2018 r.


PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.192.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.73.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 r.

 

Wersja XML