Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn.: „„Śpiewa mi Słowiczek”- doposażenie orkiestry dętej oraz organizacja koncertu majowego”, złożonej Orkiestrę Dętą Toszek z siedzibą przy ul. Wiejskiej 24, 44-180 Toszek.

Wersja XML