Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie zapewnienia opieki nad dziećmi szkolnymi podczas transportu autobusami do szkół podstawowych w Gminie Toszek

PDFPetycja w sprawie zapewnienia opieki nad dziećmi szkolnymi podczas transportu autobusami do szkół podstawowych w Gminie Toszek

Data złożenia poprawnie uzupełnionej petycji: 26.06.2018 r.
 
Podmiot wnoszący petycję:
Dane podmiotu składającego  petycję zanonimizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Status petycji: rozpatrzona w dniu 26.09.2018 r.

1) Zwrócono się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o interpretację (wykładnię) przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2) W dniu 10 września 2018 r. otrzymano odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na wniosek o interpretację (wykładnię) przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

3) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

Wersja XML