Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie "Wdrożenia w Gminie -rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii"

PDFPetycja w sprawie "Wdrożenia w Gminie -rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii"

Data złożenia petycji: 13.09.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt sp. z o. o.- Adam Szulc

Status petycji:
rozpatrzona w dniu 07.12.2018 r.

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

Wersja XML