Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Pisarzowicach

JPEGPetycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Pisarzowicach

Data złożenia poprawnie uzupełnionej petycji: 04.12.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję:
Dane podmiotu składającego  petycję zanonimizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Status petycji:  rozpatrzona w dniu 27.02.2019 r.

JPEGZawiadomienia o sposobie załatwienia petycji

Wersja XML