Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Toszek oraz utworzenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28.01.2019 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFZmiana treści SIWZ - 14.01.2019 r.

PDFProtokół z otwarcia ofert

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania

Wersja XML