Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy 2019

PDF1. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

PDF2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie

PDF3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Paczynie

PDF4. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

PDF5. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Publiczne Przedszkole w Toszku

PDF6. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendler w Toszku

PDF7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Kotulinie

PDF8. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek

Wersja XML