Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- Toszek, Płużniczka, Ciochowice

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13.08.2019 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFWyjaśnienie treści SIWZ dla projektu pn. Budowa otwartych stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Toszek w ramach programu: „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” – Toszek, Płużniczka, Ciochowice

PDFProtokół z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wersja XML