Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Toszku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14.08.2019 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFProtokół z otwarcia ofert

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania

Wersja XML