Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa i remont budynku Urzędu Miejskiego w Toszku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23.09.2019 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFProtokół z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania I i II

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania III

Wersja XML